Raita Phail Gaya

Hello friends, my name is Asif Ahmed and I’m not a terrorist. Waise I’m not even a Khan. terrorist ki toh baat duur hai. Waise¬†accha hai, Khan nahi hoon. Mujhe Khans kuch khaas pasand bhi nahi hain. Pehle pasand the, […]